Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

supervízor/supervízorka kontaktného centra

Description

Code

3341.4

Description

Supervízori kontaktného centra dohliadajú na činnosti zamestnancov kontaktných centier a koordinujú ich. Zabezpečujú bezproblémové fungovanie každodenných operácií prostredníctvom riešenia problémov, poskytovania pokynov a odbornej prípravy zamestnancov a dohľadu nad úlohami.

Alternatívne označenie

supervízor kontaktného centra

supervízorka kontaktného centra

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept