Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

učiteľ/učiteľka odborných predmetov dizajn a úžitkové umenie

Description

Code

2320.1.9

Description

Učitelia odborných predmetov v oblasti dizajnu a úžitkového umenia vzdelávajú študentov v odbore svojej špecializácie, v odbore dizajn a úžitkové umenie, ktorý majú prevažne praktický charakter. Poskytujú teoretickú výučbu praktických zručností a techník, ktoré musia študenti následne ovládať pri povolaní v oblasti dizajnu a úžitkového umenia, napríklad ako grafický návrhár alebo interiérový dizajnér. Učitelia odborných predmetov v oblasti dizajnu a úžitkového umenia sledujú pokrok študentov, v prípade potreby individuálne pomáhajú a hodnotia ich znalosti a výsledky v oblasti dizajnu a úžitkového umenia prostredníctvom úloh, skúšok a testov.

Alternatívne označenie

učiteľka odborných predmetov dizajn a úžitkové umenie

učiteľ odborných predmetov dizajn a úžitkové umenie

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept