Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

aerodynamik špecialista/aerodynamička špecialistka

Description

Code

2144.1.1.1

Description

Aerodynamici špecialisti vykonávajú aerodynamickú analýzu s cieľom zabezpečiť, že konštrukcie dopravných zariadení spĺňajú aerodynamické požiadavky a požiadavky na výkonnosť. Prispievajú k tvorbe motorov a súčiastok motorov a vydávajú technické správy pre pracovníkov technického inžinierstva a zákazníkov. Koordinujú svoju činnosť s inými inžinierskymi oddeleniami s cieľom skontrolovať, či návrhy fungujú podľa špecifikácií. Vedú výskum s cieľom posúdiť adaptabilitu zariadení a materiálov. Analyzujú návrhy na posúdenie času výroby a realizovateľnosti.

Scope note

Includes people working in aircraft designing. Includes people working in the automotive and rolling stock industry.

Alternatívne označenie

špecialistka na aerodynamiku

aerodynamička špecialistka

špecialista na aerodynamiku

aerodynamik špecialista

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept