Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

odborný referent/odborná referentka pre zamestnanosť

Description

Code

2422.12.10

Description

Odborní referenti pre zamestnanosť skúmajú, analyzujú a vypracúvajú politiky v oblasti trhu práce. Vykonávajú politiky siahajúce od finančných politík až po praktické opatrenia, ako je zlepšenie mechanizmov hľadania práce, podporovanie odbornej prípravy na dané pracovné miesto, poskytovanie stimulov pre začínajúce podniky a podpora príjmov. Odborní referenti pre zamestnanosť úzko spolupracujú s partnermi, externými organizáciami alebo inými zainteresovanými stranami a pravidelne im poskytujú aktuálne informácie.

Alternatívne označenie

odborná referentka pre zamestnanosť

odborný referent pre zamestnanosť

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept