Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

riadiaci pracovník/riadiaca pracovníčka zaisťovania kvality IT

Description

Code

2519.5

Description

Riadiaci pracovníci zaisťovania kvality IT vytvárajú a uplatňujú prístup v oblasti kvality IT prostredníctvom systémov riadenia kvality v súlade s internými a externými normami a kultúrou organizácie. Zabezpečujú správne vykonávanie kontrol riadenia v záujme ochrany aktív, integrity údajov a operácií. Zameriavajú sa na dosiahnutie cieľov v oblasti kvality vrátane zachovania externého osvedčovania v súlade s normami v oblasti kvality a monitorujú štatistiky s cieľom predpovedať výsledky v oblasti kvality.

Alternatívne označenie

manažérka testovania IKT

manažérka zabezpečovania kvality IKT

manažér testovania IKT

manažér zabezpečovania kvality IKT

riadiaca pracovníčka zaisťovania kvality IT

riadiaci pracovník zaisťovania kvality IT

riaditeľka kvality IT

riaditeľ kvality IT

vedúca testovania

vedúci testovania

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept