Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operátor/operátorka stroja na hobľovanie kovov

Description

Code

7223.12

Description

Operátori strojov na hobľovanie kovov nastavujú a obsluhujú stroje na hobľovanie kovov, čo sú obrábacie stroje určené na rezanie prebytočného materiálu z kovového obrobku pomocou lineárneho relatívneho pohybu medzi rezacím nástrojom hoblíka a obrobkom, aby sa vytvorila lineárna dráha nástroja a rez.

Alternatívne označenie

operátor stroja na hobľovanie kovov

operátorka stroja na hobľovanie kovov

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept