Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

odborný pracovník/odborná pracovníčka múzea

Description

Code

2621.8

Description

Odborní pracovníci múzea vykonávajú a/alebo riadia kurátorské, prípravné a úradnícke práce vo všeobecných múzeách, v botanických záhradách, umeleckých galériách, v rámci zbierok súvisiacich s výtvarným umením, v akváriách alebo podobných oblastiach. Spravujú zbierky prírodného, historického a antropologického materiálu, ktorý slúži na vzdelávacie, vedecké alebo estetické účely.

Alternatívne označenie

odborný pracovník múzea

vedecká pracovníčka v múzeu

vedecký pracovník v múzeu

odborná pracovníčka múzea

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept