Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

sociálny pracovník/sociálna pracovníčka so zameraním na duševné zdravie

Description

Code

2635.3.17

Description

Sociálni pracovníci so zameraním na duševné zdravie pomáhajú a poskytujú poradenstvo ľuďom s duševnými, emocionálnymi alebo návykovými problémami. Zameriavajú sa na poskytovanie individuálnej podpory v rámci jednotlivých prípadov a monitorovanie procesu uzdravovania svojich klientov prostredníctvom terapie, krízovej intervencie, podpory klientov a vzdelávania. Sociálni pracovníci so zameraním na duševné zdravie môžu prispievať k zlepšeniu služieb v oblasti duševného zdravia a k výsledkom v oblasti duševného zdravia pre občanov.

Alternatívne označenie

sociálny pracovník so zameraním na duševné zdravie

sociálna pracovníčka so zameraním na duševné zdravie

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept