Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

súdny tajomník/súdna tajomníčka

Description

Code

3411.3

Description

Súdni tajomníci vykonávajú administratívne a pomocné úlohy pre potreby súdu a sudcov. Ich úlohou je prijímať alebo zamietať žiadosti o neformálne potvrdenie závetu a neformálne vymenovanie osobného zástupcu. Spravujú spisy jednotlivých prípadov a vybavujú úradné dokumenty. Súdni tajomníci vykonávajú počas súdneho konania pomocné úlohy, k akým patrí vyhľadávanie prípadov a určenie strán sporu, vedenie záznamov a zapisovanie príkazov sudcu.

Alternatívne označenie

súdny tajomník

súdna tajomníčka

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept