Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

úradník/úradníčka v oblasti prevodu vlastníckych práv

Description

Code

3411.2

Description

Úradníci v oblasti prevodu vlastníckych práv zabezpečujú prevod právnych titulov a majetku medzi subjektmi. Vymieňajú si potrebné zmluvy a zabezpečujú prevod všetkých nehnuteľností, právnych titulov a práv.

Scope note

Excludes notary.

Alternatívne označenie

úradník v oblasti prevodu vlastníckych práv

úradníčka v oblasti prevodu vlastníckych práv

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept