Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

lingvista/lingvistka

Description

Code

2643.4

Description

Lingvisti sa venujú vedeckému štúdiu jazykov. Ovládajú jazyky a môžu ich vysvetľovať z hľadiska gramatických, sémantických a fonetických vlastností. Skúmajú vývoj jazyka a spôsob, akým ho používajú spoločnosti.

Alternatívne označenie

lingvistka

lingvista

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept