Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

predavač/predavačka zdravotníckeho tovaru

Description

Code

5223.7.24

Description

Predavači zdravotníckeho tovaru vydávajú lieky a poskytujú poradenstvo.

Scope note

Excludes specialist pharmacist.

Alternatívne označenie

predavač zdravotníckeho tovaru

predavač v lekárni

predavačka zdravotníckeho tovaru

predavačka v lekárni

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept