Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

manažér/manažérka dodávateľského reťazca

Description

Code

1324.8

Description

Manažéri dodávateľského reťazca plánujú, riadia a koordinujú všetky činnosti súvisiace so získavaním zdrojov a obstarávaním dodávok potrebných na vykonávanie výrobných operácií od nákupu surovín po distribúciu hotových výrobkov. Dodávkami sú suroviny alebo hotové výrobky určené na interné alebo externé použitie. Okrem toho plánujú a zadávajú všetky činnosti, ktoré je potrebné vykonávať vo výrobných závodoch, a prispôsobujú činnosti meniacim sa požiadavkám na výrobky daného podniku.

Alternatívne označenie

manažér dodávateľského reťazca

manažérka dodávateľského reťazca

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept