Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

dopravný inžinier/dopravná inžinierka

Description

Code

2142.1.9

Description

Dopravní inžinieri navrhujú a stanovujú inžinierske špecifikácie pre výstavbu a rozvoj ciest a dopravnej infraštruktúry. Uplatňujú inžinierske koncepcie a znalosti na rozvoj udržateľných a efektívnych druhov dopravy od ciest po kanály, železnice a letiská.

Alternatívne označenie

dopravná inžinierka

dopravný inžinier

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept