Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

environmentálny inžinier/environmentálna inžinierka

Description

Code

2143.1

Description

Environmentálni inžinieri začleňujú environmentálne a trvalo udržateľné opatrenia do rozvoja projektov rôzneho charakteru. Snažia sa zachovať prírodné zdroje a prírodné lokality. Spolu s inžiniermi z iných oblastí sledujú všetky potenciálne dôsledky projektov s cieľom navrhnúť spôsoby zachovania prírodných rezervácií, zabrániť znečisteniu a zaviesť sanitárne opatrenia.

Alternatívne označenie

environmentálny inžinier

environmentálna inžinierka

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept