Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

televízny a filmový strihač/televízna a filmová strihačka

Description

Code

2654.5

Description

Televízni a filmoví strihači sú zodpovední za skompilovanie a zostrihanie nespracovaných záznamov do logického a estetického celku pri natáčaní filmov, televíznych seriálov alebo na domáce účely. Reorganizujú natočené scény a rozhodujú o tom, aké špeciálne efekty sú potrebné. Televízni a filmoví strihači úzko spolupracujú so zvukovými redaktormi a hudobnými riaditeľmi.

Alternatívne označenie

televízny a filmový strihač

televízna a filmová strihačka

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept