Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

antropológ/antropologička

Description

Code

2632.1

Description

Antropológovia skúmajú všetky aspekty života týkajúce sa ľudí. Skúmajú rôzne civilizácie, ktoré existovali v priebehu času, a ich spôsoby organizácie. Usilujú sa analyzovať fyzické, spoločenské, jazykové, politické, ekonomické, filozofické a kultúrne aspekty rôznych národov. Cieľom ich štúdií je pochopiť a opísať minulosť ľudstva a riešiť aktuálne spoločenské problémy. Zaoberajú sa rôznymi perspektívami, ako napríklad filozofickou antropológiou.

Alternatívne označenie

antropologička

antropológ

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept