Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

kartograf/kartografka

Description

Code

2165.2

Description

Kartografi vytvárajú mapy kombináciou rôznych vedeckých informácií v závislosti od účelu mapy (napr. topografické, mestské alebo politické mapy). Kombinujú interpretáciu matematických záznamov a meraní s estetikou a vizuálnymi vyobrazeniami lokality na účely vypracovania máp. Môžu pracovať aj na rozvoji a zlepšovaní geografických informačných systémov a môžu vykonávať vedecký výskum v rámci kartografie.

Alternatívne označenie

kartograf

kartografka

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept