Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

supervízor/supervízorka operátorov dát

Description

Code

3341.5

Description

Supervízori operátorov dát riadia každodennú činnosť operátorov dát. Organizujú pracovné postupy a úlohy. 

Alternatívne označenie

supervízorka operátorov dát

supervízor operátorov dát

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept