Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

špecialista/špecialistka v oblasti tepelnej energie

Description

Code

2149.9.9

Description

Špecialisti v oblasti tepelnej energie projektujú systémy, ktoré zabezpečujú vykurovanie alebo chladenie termodynamikou a ktoré prenášajú teplo alebo energiu prostredníctvom kvapalín a plynov. Tieto systémy konštruujú a vykonávajú testy na zabezpečenie správnej funkčnosti.

Alternatívne označenie

špecialista v oblasti tepelnej energie

tepelná energetička

tepelný energetik

špecialistka v oblasti tepelnej energie

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept