Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

pracovník/pracovníčka bezpečnostnej ochrany a detekčnej kontroly v letectve

Description

Code

5414.1.1

Description

Pracovníci bezpečnostnej ochrany a detekčnej kontroly v letectve spolupracujú s cestujúcimi s cieľom zabezpečiť hladký prechod medzi oblasťami letiska v súlade s bezpečnostnými predpismi. Kontrolujú cestujúcich, ich doklady totožnosti a batožinu s cieľom zaistiť bezpečnosť a predchádzať nelegálnej činnosti.

Alternatívne označenie

pracovník bezpečnostnej ochrany a detekčnej kontroly v letectve

pracovníčka bezpečnostnej ochrany a detekčnej kontroly v letectve

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept