Skip to main content

Show filters

Hide filters

databázový vývojár/databázová vývojárka

Description

Code

2521.3

Description

Databázoví vývojári programujú, implementujú a koordinujú zmeny v počítačových databázach na základe svojich odborných znalostí v oblasti systémov správy databáz.

Scope note

Excludes people performing managerial activities.

Alternatívne označenie

databázová architektka

databázová projektantka

databázová vývojárka

databázový architekt

databázový projektant

databázový vývojár

tvorca kódu databáz

tvorkyňa kódu databáz

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept