Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

supervízor/supervízorka montáže

Description

Code

3122.3

Description

Supervízori montáže sú zodpovední za organizovanie, plánovanie a koordináciu montážnych činností. Sledujú všetky pracovné činnosti a riadia proces efektívneho fungovania s cieľom riešiť problémy, napríklad výrobné straty. Zodpovedajú sa manažérovi pre priemyselnú výrobu a montáž.

Alternatívne označenie

supervízorka montáže

supervízor montáže

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept