Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

supervízor/supervízorka žeriavnických prác

Description

Code

3123.1.7

Description

Úlohou supervízorov žeriavnických prác je dohliadať na obsluhovanie žeriavov. Sledujú bezpečnosť a zabezpečujú dodržiavanie predpisov. Supervízor prijíma rýchle rozhodnutia s cieľom vyriešiť problémy.

Alternatívne označenie

supervízorka žeriavnických prác

supervízor žeriavnických prác

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept