Skip to main content

Show filters

Hide filters

turistický sprievodca/ turistická sprievodkyňa

Description

Code

5113.1

Description

Turistickí sprievodcovia asistujú jednotlivcom alebo skupinám na cestách a vyhliadkových výletoch alebo na miestach turistického záujmu, ako sú múzeá, umelecké zariadenia, pamiatky a verejné miesta. Pomáhajú ľuďom interpretovať kultúrne a prírodné dedičstvo objektov, miest alebo oblastí a poskytujú informácie a usmernenia vo zvolenom jazyku.

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept