Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

riaditeľ/riaditeľka drevárskeho podniku

Description

Code

1219.5.5

Description

Riaditelia drevárskych podnikov vykonávajú plánovanie, obchodné a poradenské úlohy v továrni na spracovanie dreva a obchode s drevom. Riadia aj nakupovanie, predaj, služby zákazníkom a uvádzanie dreva a výrobkov z dreva na trh.

Alternatívne označenie

riaditeľ drevárskeho podniku

riaditeľka drevospracujúceho podniku

riaditeľka drevárskeho podniku

riaditeľ drevospracujúceho podniku

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept