Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

manažér/manažérka pre akvizície majetku

Description

Code

3334.2

Description

Manažéri pre akvizície majetku zabezpečujú transakcie nadobúdania pozemkov alebo majetku. Spolupracujú s príslušnými zainteresovanými stranami, pokiaľ ide o finančné aspekty a riziká vyplývajúce z nadobúdania majetku. Manažéri pre akvizície majetku zabezpečujú súlad s právnymi požiadavkami na nákup majetku a starajú sa o všetku potrebnú dokumentáciu a techniky presviedčania.

Alternatívne označenie

manažér pre nadobudnutie majetku

manažér realitných akvizícií

manažér pre akvizície majetku

manažérka pre akvizície majetku

manažérka pre nadobudnutie nehnuteľnosti

manažérka pre nadobudnutie majetku

manažérka realitných akvizícií

manažér pre nadobudnutie nehnuteľnosti

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept