Skip to main content

Show filters

Hide filters

redakčný asistent/redakčná asistentka

Description

Code

3343.2

Description

Redakční asistenti podporujú redakčných pracovníkov vo všetkých fázach procesu uverejňovania novín, internetových stránok, online informačných bulletinov, kníh a časopisov. Zbierajú, overujú a spracúvajú informácie, získavajú povolenia a zaoberajú sa právami. Redakční asistenti pôsobia ako kontaktné osoby pre redakčných pracovníkov, plánujú stretnutia a rozhovory. Vykonávajú korektúru textov a dávajú odporúčania týkajúce sa obsahu.

Alternatívne označenie

redakčná asistentka

redakčný asistent

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept