Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

vedúci/vedúca oddelenia služieb zákazníkom

Description

Code

1349.21

Description

Vedúci oddelení služieb zákazníkom sú zodpovední za dohľad nad poskytovaním rôznych odborných a technických služieb zákazníkom a za ich koordináciu. Zabezpečujú bezproblémovú interakciu s klientmi a vysokú úroveň spokojnosti po poskytnutí služby. Toto zamestnanie zahŕňa zabezpečenie policajných, nápravných, knižničných, právnych a protipožiarnych služieb.

Alternatívne označenie

vedúca oddelenia služieb zákazníkom

vedúci oddelenia služieb zákazníkom

manažér služieb zákazníkom

manažérka služieb zákazníkom

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept