Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

vojak/vojačka pechoty

Description

Code

0310.3

Description

Vojaci pechoty bojujú v bojových misiách alebo pomáhajú v mierových misiách a iných humanitárnych službách. Narábajú so zbraňami, poskytujú obranu na požadovaných miestach a vykonávajú misie tak, aby dochádzalo k minimálnym škodám.

Alternatívne označenie

príslušník pechoty

príslušníčka pechoty

vojak pechoty

vojačka pechoty

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept