Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

konzultant/konzultantka integrácie systémov IKT

Description

Code

2511.16

Description

Konzultanti integrácie systémov IKT poskytujú poradenstvo v súvislosti s prepojovaním rôznych systémov v rámci organizácie s cieľom umožniť výmenu údajov a obmedziť redundanciu.

Alternatívne označenie

konzultant integrácie systémov

konzultantka zlučovania systémov

konzultantka integrácie systémov

konzultant systémovej integrácie

konzultant integrácie aplikácii

konzultantka systémovej integrácie

konzultantka integrácie aplikácií

poradkyňa integrácie systémov

poradca integrácie systémov

konzultant zlučovania systémov

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept