Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

riaditeľ/riaditeľka podujatí

Description

Code

3332.2.1

Description

Riaditelia podujatí plánujú a riadia konferencie, bankety a miesta konania podujatí v zariadeniach organizujúcich pohostenie podľa požiadaviek klientov. Zodpovedajú za propagačné akcie, konferencie, semináre, výstavy, obchodné podujatia, spoločenské podujatia a miesta konania.

Alternatívne označenie

organizačná manažérka

riaditeľka konferencií a banketov

riaditeľ konferencií a banketov

organizačný manažér

manažérka podujatí

manažér podujatí

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept