Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

pomocný účtovník/pomocná účtovníčka

Description

Code

3313.1

Description

Pomocní účtovníci zaznamenávajú a oznamujú účtovné úlohy v ticketovom systéme účtovníkovi, s ktorým pracujú, overujú vklady a pripravujú denné správy a príjmy. Zabezpečujú schválené poukazy na náhrady, vedú účty vrátených šekov a oznamujú manažérom ticketového systému akékoľvek problémy týkajúce sa ticketových systémov.

Alternatívne označenie

pomocný účtovník

pomocná účtovníčka

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept