Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

finančný sprostredkovateľ/finančná sprostredkovateľka

Description

Code

3311.2

Description

Finanční sprostredkovatelia vykonávajú činnosti na finančnom trhu v mene svojich klientov. Monitorujú cenné papiere, finančnú dokumentáciu klientov, trendy a podmienky na trhu a iné právne požiadavky. Plánujú činnosti nákupu a predaja a vypočítavajú náklady na transakcie.

Alternatívne označenie

finančná poradkyňa

finančná sprostredkovateľka

finančný poradca

finančný sprostredkovateľ

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept