Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

manažér/manažérka v oblasti sociálnych služieb

Description

Code

1344.1

Description

Manažéri v oblasti sociálnych služieb sú zodpovední za strategické a operačné vedenie a riadenie tímov a zdrojov v rámci sociálnych služieb a alebo medzi nimi. Majú na starosti vykonávanie právnych predpisov a politík týkajúcich sa napríklad rozhodnutí o zraniteľných ľuďoch. Podporujú hodnoty a etiku sociálnej práce a sociálnej starostlivosti, rovnosť a rozmanitosť a príslušné kódexy, podľa ktorých sa riadia postupy. Spolupracujú s inými odborníkmi v oblasti trestného súdnictva, vzdelávania a zdravotníctva. Môžu prispievať k rozvoju miestnej a národnej politiky.

Alternatívne označenie

manažérka v oblasti sociálnych služieb

manažér v oblasti sociálnych služieb

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept