Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

špecialista na energiu z oceánov/ špecialistka na energiu z oceánov

Description

Code

2149.9.5

Description

Špecialisti na energiu z oceánov navrhujú oceánske elektrárne a zariadenia a vykonávajú dohľad nad ich inštaláciou. Zaoberajú sa hľadaním a testovaním lokalít s cieľom nájsť čo najproduktívnejšiu lokalitu, zabezpečujú úspešné plnenie plánu návrhu a vykonávajú všetky potrebné zmeny alebo poskytujú cielené poradenstvo. Špecialisti na energiu z oceánov testujú vybavenie, ako sú čepele veterných turbín, generátory morských prúdov a vĺn. Vypracúvajú stratégie pre účinnejšiu výrobu energie a environmentálnu udržateľnosť.

Alternatívne označenie

inžinierka námornej obnoviteľnej energie

inžinier hydrodynamiky

inžinierka oceánskej obnoviteľnej energie

inžinier námornej obnoviteľnej energie

inžinier oceánskej obnoviteľnej energie

ORE inžinier

inžinierka hydrodynamiky

ORE inžinierka

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept