Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

pracovník/pracovníčka umeleckoremeselného spracovania kovov

Description

Code

7223.14

Description

Pracovníci umeleckoremeselného spracovania kovov používajú dokončovacie zariadenia a stroje na tvarovanie a konečnú úpravu vyrobených kovových ozdobných obrobkov, ktoré sa často používajú na montážny proces v stavebníctve, ako sú zábradlia, schodiská, otvorené oceľové podlahy, ploty a brány a ďalšie.

Alternatívne označenie

pracovník umeleckoremeselného spracovania kovov

pracovníčka umeleckoremeselného spracovania kovov

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept