Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kontrolór/kontrolórka kvality vo výrobe koľajových vozidiel

Description

Code

7543.7.6

Description

Kontrolóri kvality vo výrobe koľajových vozidiel používajú meracie a skúšobné zariadenia na kontrolu a monitorovanie montážnych celkov koľajových vozidiel s cieľom zabezpečiť zhodu s technickými špecifikáciami a bezpečnostnými normami a predpismi. Skúmajú montážne celky a zisťujú poruchy a poškodenia a kontrolujú vykonané opravy. Takisto poskytujú podrobnú inšpekčnú dokumentáciu a odporúčajú opatrenia v prípade zistenia problémov.

Alternatívne označenie

kontrolórka kvality vo výrobe koľajových vozidiel

kontrolór kvality vo výrobe koľajových vozidiel

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept