Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

komunitný zdravotnícky pracovník/komunitná zdravotnícka pracovníčka

Description

Code

3253.1

Description

Komunitní zdravotnícki pracovníci poskytujú komunite poradenstvo a informácie o rôznych témach v oblasti zdravia. Môžu pomáhať pri prenatálnej a postnatálnej starostlivosti, poskytovať poradenstvo v oblasti výživy a pomáhať jednotlivcom prestať fajčiť. Komunitní zdravotnícki pracovníci vypracúvajú programy v oblasti zdravia a prevencie.

Alternatívne označenie

komunitná zdravotnícka pracovníčka

komunitný zdravotnícky pracovník

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept