Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

pracovník/pracovníčka sťahovacej služby

Description

Code

9333.4

Description

Pracovníci sťahovacej služby sú zodpovední za fyzickú manipuláciu s tovarom a vecami, ktoré sa majú presťahovať alebo prepraviť z jedného miesta na druhé. Rozoberajú a demontujú nábytok, stroje alebo veci na prepravu a skladajú alebo montujú ich na novom mieste. Zabezpečujú, aby predmety boli dobre chránené a zabalené, zaistené a správne umiestnené v nákladných vozidlách a pri preprave.

Alternatívne označenie

pracovník sťahovacej služby

pracovníčka sťahovacej služby

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept