Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

environmentálny manažér IT/environmentálna manažérka IT

Description

Code

1330.10

Description

Environmentálni manažéri IT poznajú právny rámec ekologickej IT, rozumejú úlohe konfigurácie siete IT v hospodárstve a zavádzaniu energetických zdrojov a posudzujú vplyv uhlíkovej stopy na všetky zdroje IT v sieti danej organizácie. Plánujú a riadia vykonávanie environmentálnych stratégií pre IT siete a systémy prostredníctvom aplikovaného výskumu, rozvoja organizačnej politiky a vypracúvania stratégií na dosiahnutie cieľov v oblasti udržateľnosti. Zabezpečujú, aby celá organizácia využívala zdroje IT spôsobom, ktorý je čo najpriaznivejší pre životné prostredie.

Alternatívne označenie

environmentálna manažérka IT

environmentálna riaditeľka IKT

environmentálna riaditeľka IT

environmentálny manažér IT

environmentálny riaditeľ IKT

environmentálny riaditeľ IT

manažér ekologickej správy IT

manažérka ekologickej správy IT

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

zručnosti / kompetencie

URI – koncept