Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

predavač/predavačka tlače a papiernického tovaru

Description

Code

5223.7.29

Description

Predavači tlače a papiernického tovaru predávajú noviny a kancelárske potreby ako perá, ceruzky, papier a iné v špecializovaných predajniach.

Alternatívne označenie

predavačka tlače a papiernického tovaru

predavač tlače a papiernického tovaru

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept