Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

koordinátor/koordinátorka zvárania

Description

Code

7212.4

Description

Koordinátori zvárania dohliadajú na pracovný postup pri zváraní. Monitorujú procesy zvárania vykonávané inými zváračmi, dohliadajú na personál, niekedy majú na starosti odbornú prípravu. Zvárajú obzvlášť náročné časti. Zabezpečujú, aby boli potrebné zváracie zariadenia pripravené na použitie. Väčšinou dohliadajú na proces zvárania a príslušné odborné činnosti.

Alternatívne označenie

koordinátor zvárania

koordinátorka zvárania

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept