Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

veliteľ/veliteľka útvaru policajného zboru

Description

Code

3355.3

Description

Velitelia útvarov policajného zboru vedú jednotlivé útvary policajného zboru a koordinujú ich pracovníkov. Zabezpečujú dodržiavanie pravidiel a predpisov v danom útvare, monitorujú výkon zamestnancov a prideľujú im úlohy. Vykonávajú administratívne úlohy, ktorých cieľom je zabezpečiť uchovávanie záznamov a správ, a vypracúvajú regulačné usmernenia.

Alternatívne označenie

veliteľka útvaru policajného zboru

veliteľ útvaru policajného zboru

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept