Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

komunitný sociálny pracovník/komunitná sociálna pracovníčka

Description

Code

2635.3.6

Description

Komunitní sociálni pracovníci pomáhajú znevýhodneným osobám alebo osobám vylúčeným zo spoločnosti zmeniť svoju situáciu a riešiť svoje problémy s integráciou. Pracujú s komunitami, pričom sa zameriavajú na konkrétne skupiny. Komunitní sociálni pracovníci úzko spolupracujú so sociálnymi pracovníkmi, školami, miestnymi orgánmi a probačnými úradníkmi zastupujúcimi ľudí pred tvorcami politík na miestnej a vnútroštátnej úrovni.

Alternatívne označenie

komunitná sociálna pracovníčka

komunitný sociálny pracovník

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept