Skip to main content

Show filters

Hide filters

operátor/operátorka klincovej zbíjačky

Description

Code

7523.1

Description

Operátori klincových zbíjačiek obsluhujú stroje, ktoré spájajú drevené diely klincami, zvyčajne na hydraulickom princípe. Umiestňujú diely do správnej polohy a monitorujú proces tak, aby nedochádzalo k výpadkom výroby.

Alternatívne označenie

obsluhovačka klincovej zbíjačky

obsluhovač klincovej zbíjačky

operátorka klincovej zbíjačky

operátor klincovej zbíjačky

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept