Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

podiater/podiatrička

Description

Code

2269.6

Description

Podiatri sú špecialisti na fyziológiu a patológiu chodidla zo štrukturálneho a funkčného hľadiska. Posudzujú, diagnostikujú a liečia fyzické, športové zranenia, poskytujú rehabilitáciu, riešia lekárske a chirurgické problémy chodidla a spodnej končatiny v ich klinickej praxi. Mimo klinického prostredia môžu pôsobiť vo výskume, pri lekársko-právnych a forenzných činnostiach. Podiatri konajú v rámci svojej odbornej prípravy, skúseností a regulačného orgánu svojej členskej krajiny.

Alternatívne označenie

podiater

podiatrička

podologička

podológ

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept