Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

realitný agent špecializovaný na prenájom/realitná agentka špecializovaná na prenájom

Description

Code

3334.3.1

Description

Realitní agenti špecializovaní na prenájom organizujú obhliadky nehnuteľností pre potenciálnych obyvateľov a prenajímajú im nehnuteľnosti. Pomáhajú pri uvádzaní nehnuteľnosti na prenájom na trh prostredníctvom reklamy a dosahom na komunitu. Zúčastňujú sa aj na každodenných komunikačných a administratívnych úlohách.

Alternatívne označenie

sprostredkovateľka prenájmu nehnuteľností

sprostredkovateľ prenájmu nehnuteľností

realitný agent špecializovaný na prenájom

realitná agentka špecializovaná na prenájom

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept