Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

dizajnér/dizajnérka digitálnych médií

Description

Code

2166.7

Description

Dizajnéri digitálnych médií vytvárajú a upravujú grafiky, animácie, zvuk, text a video s cieľom pomôcť pri vytváraní integrovaných multimediálnych produktov. Môžu vykonávať činnosti súvisiace s webom, sociálnymi sieťami, rozšírenou realitou a virtuálnou realitou, nevenujú sa však produkcii hudby pomocou fyzických nástrojov a komplexných softvérových nástrojov na zvukovú syntézu. Dizajnéri digitálnych médií môžu programovať a vytvárať webové sídla, mobilné aplikácie a iné multimediálne produkty.

Alternatívne označenie

architekt digitálnych médií

architektka digitálnych médií

dizajnér digitálnych multimédií

dizajnér digitálnych médií

dizajnérka digitálnych multimédií

dizajnérka digitálnych médií

dizajnérka nových médií

dizajnér nových médií

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept