Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

supervízor/supervízorka montáže železničných koľajových vozidiel

Description

Code

3122.3.6

Description

Supervízori montáže železničných koľajových vozidiel koordinujú pracovníkov, ktorí sú zapojení do výroby železničných koľajových vozidiel, a plánujú ich činnosti. Pripravujú správy o výrobe a odporúčajú opatrenia na zníženie nákladov a zvýšenie produktivity, napríklad najímanie pracovníkov, objednávanie nových zariadení a zavádzanie nových výrobných metód. Školia zamestnancov v politikách spoločnosti, pracovných povinnostiach a bezpečnostných opatreniach. Dohliadajú na dodávky a komunikujú s inými oddeleniami, aby sa zabránilo zbytočnému prerušeniu výrobného procesu.

Alternatívne označenie

supervízor montáže železničných koľajových vozidiel

supervízorka montáže železničných koľajových vozidiel

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept